Käyttöehdot

Sara's:n world wide web -palvelun käyttöä koskeva ilmoitus

Käyttöehtojen hyväksyminen

Avaamalla Sara's:n world wide web -palveluun kuuluvan yksittäisen www-sivun, sitoudut noudattamaan jäljempänä esitettyjä käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja sellaisenaan, Sinulla ei ole oikeutta avata sivuja.

Tekijänoikeus

Tämä world wide web -palvelu sisältää Sara's:n tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa, jonka kaikki oikeudet pidätetään, näissä käyttöehdoissa erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Kaiken näiden www-sivujen sisältämän aineiston tai aineiston osien kopioiminen, siirtäminen, julkaiseminen, saattaminen yleisön tai kolmannen osapuolen saataville, jakelu tai tallentaminen missä tahansa muodossa muuhun kuin henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön on kielletty ilman Sara's:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, näissä käyttöehdoissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Lehdistötiedotteiden tai muiden julkiseksi tarkoitettujen dokumenttien käyttö tiedonvälitykseen sallitaan edellyttäen, että tiedon lähde mainitaan tiedon esittämisen yhteydessä.

Sisältöjen esittäminen ja muutokset palvelussa

Sara's:n world wide web -palvelun sisältö esitetään sellaisenaan. Sara's varaa oikeuden koska tahansa tehdä muutoksia world wide web -palvelun sisältöön tai vuorovaikutteisiin toimintoihin sekä palveluihin. Sara's:n pidättää lisäksi oikeuden rajoittaa tai estää pääsyn www-palveluun. Sara's ei takaa, että palvelu on käytössä keskeytyksettä ja virheettömästi kaikissa laite- ja ohjelmistoympäristöissä.

Vastuullisuus

Sara's ei myöskään vastaa tässä world wide web -palvelussa esitetyn aineiston virheettömyydestä ja aineiston käytön aiheuttamista suorista, epäsuorista, välillisistä, satunnaisista tai erityisistä taloudellisista, henkisistä tai fyysisistä sekä liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuvista vahingoista. Sara's ei vastaa kolmansien osapuolien WWW-palveluista, joihin saatat siirtyä Sara's:n world wide web -palvelun sivuilla esitettyjen linkkien kautta.

Sara's ei luovuta tämän world wide web -palvelun sisältämien toimintojen kautta saamiansa yksittäisten palvelunkäyttäjien yhteystietotietoja kolmansille osapuolille. Sara's ei myöskään käytä tietoja omassa markkinoinnissa ilman yksittäisen palvelunkäyttäjän suostumusta.

COPYRIGHT AND TRADEMARK NOTICES:

All contents of the Sara's Web Site are: 2013 and/or its suppliers. All rights reserved.

TRADEMARKS

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

© 2019 Juhlapalvelu Saras Catering